Mazapan de leche

https://www.youtube.com/watch?v=4MqVVwmsu50&feature=youtube_gdata_player